O nás - KELSON

Úspechy manažérskeho tímu KELSON s.r.o. v oblasti obchodu boli základom pre následné rozšírenie portfólia služieb o opravy a výrobu. Získali sme špičkových odborníkov zo slovenského výrobného podniku na pásovú vojenskú techniku a postupne sme sa prepracovali k statusu zavedenej a odborne fundovanej spoločnosti v obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu.

V súčasnosti vlastníme servisnú jednotku pre opravu náhradných dielov ťažkej vojenskej techniky a realizujeme projekty, z ktorých vybrané už majú vlastný konečný produkt.

Naši klienti a obchodní partneri najviac oceňujú:

  • bohaté, takmer 20-ročné skúsenosti manažérov v sektore;
  • vysokú kvalitu služieb a produktov, ktorú zabezpečujeme aj v spolupráci s ďalšími uznávanými odborníkmi, ktorí pôsobia v individuálnej sfére alebo vojenských opravárenských podnikoch na Slovensku a v Čechách;
  • stabilné personálne a ekonomické zázemie;
  • vlastné skladové zásoby;
  • obchodné partnerstvá na Slovensku, v Európe ale aj vo svete.

Úspešne sme realizovali množstvo domácich aj zahraničných kontraktov v oblasti obranného priemyslu. Patríme medzi aktívnych a vyhľadávaných dodávateľov v regióne V4 v oblasti servisu a dodávok náhradných dielov na pásovú vojenskú techniku.

Preferujeme odbornosť, efektivitu a charakter

Našimi klientami sú malé, stredné ale aj nadnárodné spoločnosti a subjekty z oblasti importu, exportu, servisu a vývoja výrobkov obranného priemyslu. Nerobíme medzi nimi žiadne rozdiely. Vždy však preferujeme odbornosť, efektivitu a charakter.

Obchodné aktivity vykonávame na základe povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 392/ 2011 a z toho vyplývajúcich povinností.

Stránky na ktoré sa chystáte vstúpiť sú určené odborníkom v oblasti zbraní a streliva. Vstupom na ne vyhlasujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

The website you are about to visit is designed for the professionals in armaments. Entering the site you declare that you are authorized in trade with armaments.

Súhlasím / I agree Exit
The website you are about to visit is designed for the professionals in armaments.
Entering the site you declare that you are authorized in trade with armaments.