Predaj výrobkov obranného priemyslu - KELSON

Naša veľkoobchodná činnosť pozostáva z dodávok zbraní, ich súčastí či príslušenstva, zbraňových systémov a munície do ručných aj ťažkých pechotných zbraní s orientáciou na bývalú a súčasnú východoeurópsku produkciu.

Výrobky obranného priemyslu dodávame len držiteľom platnej licencie na obchodovanie s vojenským materiálom a príslušnými autoritami overeným koncovým užívateľom podľa platných medzinárodných zmlúv a pravidiel.

Do nášho obchodovaného portfólia zaraďujeme: pištole, útočné pušky, samopaly, guľomety/ veľkorážne guľomety, mínomety, granátomety, húfnice, vozidlá pásové/ kolesové, strelivo/ munícia.

Vo vybraných regiónoch sveta sme výhradný či prémiový partneri pre ručné zbrane tuzemskej výroby, alebo naopak zastupujeme zahraničných producentov na našom trhu.

Výrobky dodávame vždy s plnou zárukou

Technickú kvalitu tovarov klasifikujeme ako nové – nepoužité alebo tovary po generálnej oprave. Na základe individuálnych objednávok dodávame tovar a materiály aj v stave vyťaženom pre ďalšiu špecifickú úpravu konečného užívateľa.

Pre odberateľov ponúkame nasledujúce výhody:

  • takmer 20-ročné skúsenosti v sektor
  • vysokú kvalitu garantovanú špičkovými odborníkmi a najlepšími subdodávateľmi na lokálnej, regionálnej či cezhraničnej úrovni
  • stabilné personálne a ekonomické zázemie
  • vlastné skladové zásoby
  • obchodné partnerstvá doma, v Európe aj vo svete


Stránky na ktoré sa chystáte vstúpiť sú určené odborníkom v oblasti zbraní a streliva. Vstupom na ne vyhlasujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

The website you are about to visit is designed for the professionals in armaments. Entering the site you declare that you are authorized in trade with armaments.

Súhlasím / I agree Exit
The website you are about to visit is designed for the professionals in armaments.
Entering the site you declare that you are authorized in trade with armaments.